خدمات مهندسی

برچسب ها: نرم افزار،خدمات ، مهندسی ،ترابری،نفت،گاز، پویا رایانه ،آغاجاری،گچساران،ESRV

مشخصات نرم افزار

 

نام فارسـي نرم افزار :    سيستم جامع اتوماسيون خدمات مهندسي و بهسازي اماکن

نام لاتيــن نرم افزار :    Engineering Service

شرح نرم افزار :

هدف از سيستم جامع اتوماسيون خدمات مهندسي و بهسازي اماکن، مکانیزه کردن خدمات مختلف در مجتمع های سازمانی و همچنین تعمیر و نگهداری و بهسازی اماکن می باشد. ثبت درخواست هاي تعميرات و پيگيري آن ها، انجام تعميرات اماکن، تاسيسات و منازل، تهيه و تدوين بوجه و مديريت هزينه ها، مديريت روند پروژه ها و تنظيم شرح کار و جدول مقادير آن، تهيه دستور کار تعميرات دوره اي و کلي منازل و اماکن، درخواست خدمات پيماني از اداره طراحي و برنامه ريزي، نظارت بر کار پيمانکار و تاييد صورت وضعيت اجراي کار، نگهداري مشخصات قراردادها و نظارت بر روند مناقصات و تعيين پيمانکار، مديريت انبارهاي خدمات مهندسي از جمله قابلیت های این نرم افزار می باشد. مديريت اطلاعات سيستم نيز شامل مديريت کاربران و تهيه گزارش هاي آماري و مديريتي است .

مشخصات فني :

زبان برنامه نويسي :  C#.Net v3.5 , ASP.Net v3.5

بانـک اطـــــلاعاتي :    SQL Server 2005

 

    
 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید